Абонамент

Списание „Български счетоводител“ е официалният орган на Съюза на счетоводителите в България. На страниците на списанието читателите ще намерят актуална информация от областта на счетоводната теория и практика; счетоводни казуси, тестове и задачи; практически указания в помощ на счетоводителя; коментари по измененията и допълненията в нормативната уредба; актуални въпроси по данъчното и митническото законодателство, социалното и здравното осигуряване, трудовото право, търговското право, застрахователното дело, финансовото управление, одита и финансовата инспекция; отговори на читателски въпроси.
Авторите, публикуващи статии, са доказани професионалисти с голяма практика.

 

Как да се абонирам?
Определете какъв тип абонамент желаете да активирате (целогодишен, полугодишен или тримесечен);
Преведете сумата, отговаряща на типа на абонамента според методите пoсочени в карето „Начини на плащане“;
Изпратете копия на платежното нареждане и попъления абонаментен талон.
Абонамента Ви ще се активира след като получим копие от платежното нареждане и потвърждение за превеждането на абонаментната такса;
След активирането на Вашият абонамент ще Ви бъде изпратена и данъчна фактура.

Изпратете точния пощенски адрес за получаване на списанието и данни за издаване на фактура. Имената, посочени в банковото бордеро, трябва да отговарят на имената, които сте ни изпратили на e-mail. Фактурата ще Ви изпратим по пощата. Вашият абонамент се активира веднага след получаване на банковия превод.