Обучение

Специално за Вас Ръководители и счетоводители

Венеция – Кан – Антиб – Ница – Мантон – Монако – Флореция

11.11.2012-18.11.2012

Тема:
Годишно счетоводно приключване на 2012 г.

Цена:
Цена: 605 лв (4 нощувки в хотели 3 *) • Семинарна такса за участие – 60 лв

Зала Casa Sicilia Ул. Ангел Кънчев №3 гр. София

21.11.2012-23.11.2012

Тема:
”Данъчно облагане и Годишно счетоводно приключване на 2012 г.”
Цена:
Семинарна такса за участие 70.00 лв. на ден. • Посочените цени на семинара са без ДДС. Издаваме опростена фактура. • За редовни членове на ССБ – клон София – 10 % отстъпка.

гр. Пловдив, Новотел Пловдив

27.11.2012-30.11.2012

 

Зала Casa Sicilia Ул. Ангел Кънчев №3 гр. София

11.12.2012-13.12.2012

Тема:
Данъчно облагане и Годишно счетоводно приключване на 2012 г.”

Виена, Будапеща, Братислава

19.12.2012-23.12.2012

Тема:
” Промени в социалното, здравното осигуряване и кодекса на труда ”

гр. Сандански, Интерхотел Сандански 4*

21.01.2013-26.01.2013

Тема:
„Данъчно облагане и годишно счетоводно приключване на 2012 г. в реалния сектор и бюджетната сфера. Промените в счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в сила от 1 януари 2013 г.”

Casa Sicilia Ул. Ангел Кънчев №3 гр. София

28.01.2013-30.01.2013

Тема:
”Данъчно облагане и Годишно счетоводно приключване на 2012 г.”

Курсове за следдипломна квалификация

Сдружение „Съюз на счетоводителите в България“ и Институтът за следдипломна квалификация при УНСС на основание договор, подписан на 26.06.2002 г., и в изпълнение на указанията на Националния съвет по счетоводство, приети на заседанието от 13.06.2002 г. заедно с програмата за обучение на счетоводителите по Международните счетоводни стандарти, уведомяват членовете на СССБ и членовете на СССЕ в Р България, че организират обучение по условията на следдипломна квалификация.

На завършилите успешно се издават удостоверение и сертификат на български и английски език на основание Наредбата за единните държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с Постановление № 151 на Министерския съвет от 09.04.1997 г., обн., ДВ, бр. 31/15.04.1997 г., изм., ДВ, бр. 59/25.07.1997 г., в сила от 25.07.1997 г.