личен фалит празен портфейл

Фалит на физическо лице в Англия

Фалитът на физически лица, макар и да не е все още въведен в България, е добре познат в голяма част от страните в Европа. Различните страни членки на ЕС имат различни практики, как да се справят с несъстоятелността на...

Read More
счетоводител изчислява лихва по кредит

Идва ли краят на ниските лихви по кредитите?

Условията по кредитите последните няколко години бяха изключително добри. Лихвите бяха ниски и даваха възможност да се теглят кредити, които да се изплащат бързо и лесно. В това състояние на финансовия пазар, лихвите по депозитите също се задържаха ниски....

Read More