Идва ли краят на ниските лихви по кредитите?

счетоводител изчислява лихва по кредит

Условията по кредитите последните няколко години бяха изключително добри. Лихвите бяха ниски и даваха възможност да се теглят кредити, които да се изплащат бързо и лесно. В това състояние на финансовия пазар, лихвите по депозитите също се задържаха ниски. За съжаление този механизъм, работи по точно определен начин и не е възможно лихвите по кредитите да са ниски, а пък тези по депозитите високи.

На всички ни се иска да уговорим добри лихви с кредитния консултант в банката, когато теглим кредит, но това рядко е възможно. Причината е, че лихвите се определят от централните банки и търговските банки могат да предложат само лихви, които да са близки до вече определените.

Защо ще се вдигнат лихвите по кредитите през 2019 г.?

В България, лихвите по кредитите се определят от финансовото влияние на Българската народна банка. На нея обаче ѝ влияят другите централни банки, с които страната ни има икономически отношения. Европейската централна банка определя нивата на лихвите за различните месеци и страните в Европейския съюз се съобразяват и нагласят техните кредитни условия.

По подобие на Федералният резерв на САЩ, Европейската централна банка ще започне плавно увеличение на лихвите от Юли месец 2019 г. През 2015 г. Федералният резерв на САЩ започна бавно увеличаване на лихвите по кредитите, като изпълни план от 8 стъпки. С бавни темпове по 0,25% на стъпка, те успяват да вдигнат лихвите без да причинят сътресения в банковата сфера. Това ще е преходът, който очаква и Европейският съюз и неминуемо и България.

Какво означава увеличаването на лихвите?

Хората, които планират да кандидатстват за кредит и бъдат одобрени, ще трябва да плащат леко увеличени месечни вноски. Тези обаче, които имат финансови средства по депозитни сметки ще могат да се възползват от по-високи лихви, което ще увеличи финансовата им изгода.

Нека да направим разбор на един кредит, който да е за период от 20 години. Ако той е в размер на 70 000 лв. с 3,5% лихва, то месечната вноска е малко над 400 лв. Ако обаче лихвата нарасне с 0.25%, което е 3.75%, то тогава, месечната вноска се получава 416 лв.  Ако обаче, растежът на лихвата е в размер на 2%, то тогава вноската се получава 478 лв. Сами виждате, че между 400 лв. и 478 лв. се минава и психологическата граница – близо до 500 лв.

Как да подходим към бъдещото повишение на цената на кредитите?

Нашият съвет е никога да не се теглят кредити, чиито вноски да са точно толкова, колкото можем да отделим от месечния ни бюджет – винаги вноската трябва да е с някаква сума по-ниска, за да можем да посрещаме спокойно финансовите сътресения на икономиката. Това е необходимо особено много при икономики, които имат сериозни външно-търговски отношения с други страни и голяма част от държавните им приходи зависят от външни фактори.

Крайните клиенти, които се нуждаят от финансиране, със сигурност ще се възползват от различните опции за кредитиране, само че по-внимателно трябва да избират между кредитните продукти. Освен това е напълно възможно, клиентите да избират кредит по размера на таксите и по времето за одобрение. Колкото по-ниски са таксите за кандидатстване за даден кредит и колкото по-кратко е времето за одобрение, толкова повече клиенти ще се насочват именно към него за финансиране на проектите и плановете им.

Защо се получава така?

Лихвите по кредитите са цената на парите, които клиентите вземат на заем. От друга страна те са продукт на икономическия растеж или спад. Както всички знаем, икономическите условия не замръзват на едно ниво, а се променят с времето. В икономиката са познати редуващи се периоди на възходи на спадове. В момента ситуацията е такава, че 10 поредни години имаме развитие, което неминуемо ще бъде последвано от спад. Растежът не може да бъде вечен, поне не спрямо икономическите закони. Централните банки са длъжни да намалят въздействието на лошите условия, за да може да се запази някаква стабилност. Българската икономика е в добро състояние, така че подобни мерки, няма да се отразят драстично нито на икономическия, нито на социалния живот. Добра перспектива има и за бизнес средата, предвид това, че много чужди компании избират да инвестират в страната, именно защото икономиката е стабилна и работната ръка е квалифицирана. Това влияе на паричните потоци, които се вливат в хазната и оказва влияние и на лихвите по кредитите.