Защитен: Как ще бъде разпределен бюджета за столицата през 2019 г.?