Законовите промени при фирмите за благородни метали

търговия със злато ограничения

Според наредбата в закона за благородни метали в България, всички фирми, които произвеждат златни или сребърни бижута трябва да имат регистрация в Министерството на финансите. По този начин се регулира този пазар, защото самите фирми носят отговорност за качеството на металите, тоест дали са необходимите карати. Тази регистрация трябва да се направи поне 2 седмици преди започването на дейност.

Отделно от това, всяко бижу трябва да носи и марка, която да пояснява кой е производителят. Марката е нужно да е фирмен знак, като той трябва да е предварително регистриран отново в Министерството на финансите. Марките се слагат от вътрешната страна на сребърните и златните бижута, за да не развалят дизайна им. В България е забранено да се разпространяват бижута, които нямат марка, тоест произходът им е неясен.

С всичко това се занимава Министерството на финансите или поне досега се занимаваше то. Това се отнася не само за фирмите, които произвеждат златни изделия или изделия от благородни метали, ами и фирми, които ги преработват или търгуват с тях. Важи и за скъпоценните камъни, не само за златото, среброто, платината и паладия. В България това не са никак малко фирми, като се включват и тези, които имат дейност в промишлеността и използват някакви благородни метали. Дори стоматологичната промишленост е включена в този списък.

Какви са основните промени?

Кой ще обработва регистрациите на фирмите?

Предложението, което се обсъжда е, Министерството на икономиката да отнеме тежестта по регистрациите от Министерството на финансите. Те ще издават сертификатите и разрешителните, както и ще налагат контрола. Това не е първото предложение касаещо този сектор. Преди години е имало обсъждане, дали изобщо е нужна подобна регистрация, като се е стигнало до решението, че е нужна. Какви са причините? Краткият отговор е контрол. Предвид това, че скъпоценните камъни и благородните метали са изключително скъпи стоки, които изискват големи инвестиции, потребителите трябва да са защитени. Стандарти и надзор винаги е имало при подобен род стоки, така че това не бива да изненадва никого. Министерството на икономиката има свободните ресурси да поеме следенето на този сектор.

златни бижута

Нуждата от регистър и за знаците по изделията

Въпреки че и сега всички златни бижута имат печати, то това не е достатъчно, за да се ограничи разпространението на фалшификати из страната. Получава се така, защото потребителите виждат знака на изделието, но не знаят какво означава той. Тоест знаците не са обвързани с производителите в някаква единна система. Това важи и за вносителите, не само за тези, които го обработват и го продават. Вносът на златни бижута с недоказан произход е забранен и наказуем.

Според Somаha.bg идеята да се направи обществен регистър, който да свързва марка с фирма и така потребителите да имат пълната информация за всяко златно или сребърно бижу е много добра. Освен това се обмисля и вариантът всяко бижу да върви със сертификат, който да гарантира метала, черно на бяло. Това не са строги мерки, а обикновено затягане на контрола, за да може да намалеят фалшификатите в търговската мрежа. Всеки клиент би искал да получи това, което му се обещава, дори и да не е специалист по благородните метали или скъпоценните камъни.

Промените в сектора имат за цел да увеличат сигурността и да позволят само на доказани компании да се занимават с продажба, обработка и търговия на благородни метали и скъпоценни камъни. Това ще повлияе добре на сектора и в скоро време може да се очаква неговото разширяване. Добре контролираните пазари позволяват участието на по-голям брой търговци и производители. Така конкуренцията при златните и сребърните бижута ще е между по-оригинални дизайни и чиста изработка, а не между фалшификати с ниски цени и високи карати бижута с високи цени.